Vi estas ĉi tie

Forpasis Marcel Delforge

Submitted by Patricio on Mar, 09/10/2018 - 07:51

Kun malgojo, ni informas vin pri la forpaso de Marcel Delforge, la 6-an de oktobro je la 2-a matene en la malsanulejo de Loverval, Belgio. Li estis 87jara.

Marcel estis ege aktiva en la Esperanto-movado: en sia klubo de Charleroi, en la belga movado kaj ce UEA. Li ankorau partoprenis la generalan asembleon de la valona asocio ĉi 22an de septembro.

Marcel ripozas en la funebrejo « Crispin », Avenue Paul Pastur 348, 6032 Mont-sur-Marchienne.

Oni tie povos omagi al li de dimanco gis jaudo de la 17a gis la 19a horo.

La forporto de la korpo okazos en la funebrejo inter la 12a kaj 13a horo kaj la enterigo ce la tombejo de Mont-sur-Marchienne, Rue du Cimetière, je la 13a30.

Ne estos religia ceremonio.

Valère Doumont kaj Mireile Marnette

Vidu ankau je:
- https://www.maisoncrispin.be/pages/defunts/defunts.html
- https://eo.wikipedia.org/wiki/Marcel_Delforge

Forpasis_Marcel_Delforge_-_Skibi-Andre_Corbisier_Kaj_Hubert_Demeyere

Esperanto