Vi estas ĉi tie

Kotizoj 2023

Submitted by Yves on Ven, 06/05/2022 - 19:08

KOTIZOJ POR 2023

TABELO DE KOTIZOJ 2023 POR APE
Kodo Kvanto Priskribo
MEM 25 € Esti plenkreska membro de la APE kaj ricevi la novan ĵurnalon.
JUN 12 € Por membroj sub 25 por la samaj servoj.
FAM 5 € Por familianoj, membro, subtene, sen ricevi la revuon.
REV 12 € Ricevi nur la revuon, sen esti membro.

Ĝiro al la banka konto de la Asocio por Esperanto (A.P.E.)

IBAN : BE33 5230 8132 1946
BIC : TRIOBEBE
Komunikado : Ekzemplo : MEM+3xFAM = 40 €.

Subtenu niajn agadojn!

vi ankaŭ povas donaci (okaze aŭ regule) al APE.
vi ankaŭ povas partopreni en la FONDUSO INSTIGO : Konto BE25 9731 2584 2982 ĉe la « Verdaj Skoltoj ». Pli da informoj.

Vi povas ankaŭ ...

Aboni la revuon « ESPERANTO-INFO » pagante 30 € al la konto ...
IBAN : FR91 2004 1 01 0 081 1 901 4 6B02 947 
BIC : PSSTFRPPMAR

          Aŭ, eble, al la konto de la APE, kiu transdonos la peton.

Por diversaj pagoj al internaciaj organizaĵoj

KOTIZOJ ILEI

Vi povas kontakti rekte Marc Cuffez
Retpoŝto : flandrio@hotmail.be

KOTIZOJ UEA

TABELO DE KOTIZOJ 2023 POR UEA
PAGOJ_AL_UEA_20210207-153355.png

 

KOTIZOJ SAT + SAT-AMIKARO

TABELO DE KOTIZOJ 2023 POR SAT + SAT-AMIKARO
PAGOJ_AL_SAT_kaj_SATam_20210220-124016.png

Kaze de malfacilaĵoj, vi povas kontakti la kasiston.

Kasisto : Claude GLADY
Rue du Culot, 1
B-5630 Cerfontaine
Telefono : +32 71 644 916
Retpoŝto : cglady@arcadis.be

Li sendos al vi ĉiujn utilajn informojn.

 

Esperanto